محصولات؛ تجهیزات و سیستم های ارائه شده در یک نگاه

پنل خورشیدی

/
پنل خورشیدی شرکت SednaAire با نوآوری و اختراعی منحصر به فر…

سیستم های VRF

/
دستگاه های وی آر اف (VRF و Mini VRF) R-410A Ultra High Effi…

چیلرها

/
چیلرهای خورشیدی Ultra High Efficiency Ductless Heat Pump مش…

روی بام

/
دستگاه های روی بام (Roof Top Package) مشخصه های تجهیزات روی بام…

یخچال

/
یخچال های صنعتی و فروشگاهی  Compressor units ۲/۷°C and -20°C…

انطباق و ارتقاء پذیری

/
ارتقاء و انطباق تجهیزات کاهش مصرف ۶۰% مصرف برق موجب شده است ت…