پذیرای شما هستیم در دفتر مرکزی شرکت

نشانی دفتر مرکزی:

تهران، خیابان بخارست، کوچه یکم، پلاک 9  کدپستی: 1513615131

تلفن: 88117761 21 98+

info@theunitedasia.com

محل شرکت در نقشه

ارتباط با مدیر بازاریابی و فروش

محمود فراهانی

farahani@theunitedasia.com

09121181913

موسس شرکت

بهرام مرعشی

bahram@theunitedasia.com

۸۸۵۵۰۸۶۵ ۲۱ ۹۸+

ارتباط با مدیرعامل

محمدرضا صمدزاده

CEO@theunitedasia.com

09122-396-326

به ما ایمیل بفرستید