کولرهای تک اسپلیت مناسب برای کاربرد تجاری

R-410A Ultra High Efficiency Ductless Heat Pump

مشخصه های کولرهای تک اسپلیت تجاری۲split-1

•  بدون نیاز به کانال هوا

•  بهره گیری از گاز دوستدار محیط زیست R410a

•  بهره گیری از تکنولوژی اینورتر (DC Inverter Technology)

•  تلمبه حرارتی با قابلیت تولید سرما و گرما

•  امکان استفاده از دمنده های داخلی متنوع

•  شروع راه اندازی ملایم و بی صدا (Soft Start)

•  دارای محافظ برفک (Anti-Freezing Protection)

•  مجهز به پمپ تخلیه آب

•  قابلیت متنوع برای افزایش راحتی کاربر

مشخصات فنی کولرهای تک اسپلیت مناسب برای کاربرد تجاری